Stowarzyszenie "Gniazdo" w Gnieźnie powstało między innymi po to, by pomóc rodzicom dzieci ciężko pokrzywdzonych przez los.

Organizujemy i udzielamy kompleksowej pomocy dzieciom obarczonym różnorodnymi niepełnosprawnościami (niepełnosprawności ruchowe, upośledzenia umysłowe).
Wiemy, że właściwie dobrana i systematyczna rehabilitacja może takim dzieciom bardzo pomóc, a ich rodzicom przywrócić uśmiech. Niestety godzin rehabilitacji udzielanych „z urzędu” jest stanowczo za mało, aby osiągnąć właściwe efekty.
Dlatego chcemy otworzyć pierwsze w powiecie gnieźnieńskim Przedszkole Specjalne „Gniazdko” przeznaczone dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Chcemy pomagać rodzicom w rehabilitacji, terapii, edukacji i wypoczynku tych dzieci.

W miarę możliwości będziemy popularyzować wiedzę związaną z chorobami, a także udzielać pomocy rzeczowej niezbędnej przy rehabilitacji dzieci.

Pragniemy, aby otwarte przez Stowarzyszenie Przedszkole Specjalne „Gniazdko” mogło zapewnić swoim podopiecznym szeroki dostęp do nowoczesnej rehabilitacji oraz terapii edukacyjnej. W tym celu niezbędne są jednak duże nakłady finansowe.

Wielką pomocą, ze strony Państwa, może tu być każdy datek finansowy, darowizna niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, zabawek, książeczek edukacyjnych, używanych mebli przedszkolnych lub nawet materiałów biurowych.

Składamy wyrazy głębokiej wdzięczności w imieniu Stowarzyszenia oraz rodziców dzieci z Przedszkola „Gniazdko”. Razem z Wami będziemy w stanie zdążyć z pomocą naszym podopiecznym.

Działalność Stowarzyszenia została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA w Poznaniu - Zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

Działamy na postawie zarejestrowanego Statutu.