Dla dzieci od chwili narodzin do 6. roku życia

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Specjalny Punkt Przedszkolny „Gniazdko”  oferuje dzieciom w wieku 0-6 lat oraz ich rodzicom zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które są „bezpłatnąkompleksową formą pomocy skierowaną do najmłodszych dzieci z niepełnosprawnością”.

Jeśli Państwa dziecko ma wydane orzeczenie o niepełnosprawności, możecie zwrócić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z wnioskiem o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Na podstawie wydanej przez Poradnię opinii, organizujemy w „Gniazdku” zajęcia – w zależności od wskazanych przez Poradnię potrzeb dziecka – z: psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą, pedagogiem specjalnym, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W ramach naszych działań:

  • Ustalamy kierunki i harmonogram działań terapeutycznych.
  • Opracowujemy wieloprofilową ocenę funkcjonowania dziecka.
  • Realizujemy z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program wspomagania rozwoju.
  • Koordynujemy działania specjalistów.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o tej formie pomocy dziecku, można dzwonić
pod nr tel. 728 938 768.